Arhiva

Archive for martie 2018

Lecția providenței

Categorii:Uncategorized

Bucuria deplină

Oamenii trăiesc în mod diferit experiențele vieții. Domnul Isus i-a surprins pe ucenicii Săi că erau entuziasmați de faptul că fugeau dracii de ei și scăpau din vedere cel mai important aspect al vieții, și anume siguranța mântuirii. Ceea ce a surprins și ne derutează și astăzi este gestul făcut de Isus la intrarea în Ierusalim la sărbătoarea Pesahului. Când toți se bucurau și îL lăudau pe Domnul, tocmai Domnul, care era în fruntea lor, plângea pentru cei care nu trăiau în mod deplin semnificația sărbătorii prin care urmau să treacă. Isus ne învață că mântuirea este o experiență reală, și că a fi mântuit este cea mai măreață experiență de care poate avea parte un om pe pământ. Bucuria mântuirii este acel fior sfânt care însoțește viața unui om salvat în toate zilele vieții lui indiferent de circumstanțele în care se desfășoară viața sa. Nu avem nevoie de evenimente ca să ne bucurăm, din contră, bucuria este în noi, iar sărbătoarea este decât cadrul în care ea se manifestă. Isus a spus ucenicilor Săi că a venit să dea nu numai viață deplină oilor Sale, ci și ca bucuria Sa să fie deplină în noi. Ea trebuie trăită.
Sărbători cu bine!

Categorii:Uncategorized

Vreme și vremuri

Înțeleptul Solomon vestea o anumită ciclicitate a lucrurilor care se petrec sub soare. El spune că ce este a mai fost, și ce va fi a mai fost. Ne întrebăm totuși cu privire la ceea ce ne spun specialiști astăzi că, vremea este din ce în ce mai imprevizibilă, că ne confruntăm cu fenomene care n-au mai fost întâlnite, iar pagubele provocate de aceste schimbări depășesc ordinul miliardelor de $. Lucrul acesta poate induce un sentiment de teamă, de neliniște în rândul oamenilor indiferent în ce spațiu își desfășoară viața. Aceste semnale nu înseamnă că lucrurile de sub soare sunt scăpate de sub control, ci mai degrabă că avem de-a face cu un Dumnezeu măreț și Atotputernic care conduce destinul acestui pământ spre scopul pe care l-a rânduit pentru aceste vremuri de sfârșit.
Domnul șade în ceruri și face tot ce vrea.

Categorii:Uncategorized