Arhiva

Archive for aprilie 2019

După plecarea lui Iuda

Controversatul personaj biblic Iuda Iscarioteanul a devenit subiect de discuții teologice, de scenarii de film, și asta pentru actul trădării sale. Deși nu s-a remarcat cu nimic în cei trei ani și jumătate petrecuți lângă Isus, Iuda intră în scenă cu cîteva zile înainte de răstignirea lui Isus. Ce l-a făcut să iasă din anonimat? Ce l-a determinat să-ți lege numele și destinul în mod cumplit de cel mai important eveniment din istoria umanității, și anume moarte Dumnezeului Întrupat? Greu de răspuns. Cert este că atunci când Iuda a ieșit din prezența lui Isus și a ucenicilor Săi nu era singur, ci cu Satana, care era cu el și în el. A fost alegerea lui care i-a marcat eternitatea. Isus n-a ținut pe nimeni cu forța lângă El. Iuda a arătat ceea ce a strâns în sufletul lui în timpul petrecut lângă Isus, Învățătorul. Plecarea lui Iuda din rândul ucenicilor l-a făcut să ajungă acolo unde nu mai sunt reguli, unde totul este de vânzare, unde poți fi privit ca erou pentru curajul de a fi altfel, deși nu era decât un sărman vânzător de frați. Oamenii religioși interesați de ceea ce vindea Iuda l-au abandonat la un moment dat, s-au delimitat de el, iar Iuda a rămas în compania celui de care ascultase până în acel moment.

Categorii:Uncategorized

Adevărații eroi

18 aprilie 2019 Un comentariu

Când omul lui Dumnezeu, Moise, s-a suit pe munte ca să-L întâlnească pe Dumnezeu l-a luat cu el pe Iosua, fiul lui Nun. Accentul în această poveste este pus pe Moise, pe experiența lui deosebită, pe timpul de post de 40 de zile, de faptul că a vorbit cu Domnul ‘ gură către gură‘, că a primit revelația divină, Legea, că îi strălucea fața. Și câte nu pot fi spuse despre ceea ce s-a întâmplat pe munte. Întrebarea pe care o am nu este legată de ceea ce a trăit Moise pe munte la întâlnirea cu Domnul, ci întreb, dar Iosua, ce a făcut pe munte timp de 40 de zile în așteptarea lui Moise? El nu se vede, nu este în prim plan, e omul din umbră care face să se întâmple lucrurile, omul care a stat în luptă pentru biruința omului lui Dumnezeu, pentru o revelație completă, pentru o însoțire divină în slujire. De el uităm? Ne uităm adesea la oamenii de lângă Moise care l-au contestat, oameni ca Maria, Aaron, Core, Datan, Abiram, ca să nu amintim de Faraonul Egiptului, dar nu avem timp să ne uităm spre cei care l-au sprijinit și sfătuit la vreme ca Ietro sau Iosua. Care este experiența slujitorului lui Moise? Iosua a învățat acolo pe munte să rabde și să aștepte cu credință, să se bucure sincer când Slava Domnului s-a arătat pe chipul slujitorului lui Dumnezeu pentru care s-a rugat, el a ascultat cuvintele inspirate de Duhul Sfânt și rostite de Moise, cuvinte ce fuseseră scrise pentru popor, ca unul care s-a rugat și le-a cerut în mijlocire. Rugăciunea de pe munte nu l-a marcat doar pe Moise, ci mai ales pe Iosua, omul din umbră care își cunoaște locul, timpul și rolul. Înțeleg de aici că adevărații eroi nu sunt doar cei care ocupă prim planul, care sunt vizibili, care sunt expuși luptei, ci și cei care, ca Iosua, stau în mijlocire pentru a se arăta în popor revelația și ungerea divină, care plătesc acelaș preț ca și cei din linia întâi, și care sunt gata să se bucure atunci când fratelui său de credință îi strălucește fața pentru că l-a văzut pe Domnul.

Categorii:Uncategorized

Păzește-ți inima- Vocea îngrijorării

Categorii:Uncategorized