Arhiva

Archive for aprilie 2020

Ușa smereniei

28 aprilie 2020 2 comentarii

În vizita pe care am făcut-o în Israel, am ajuns la Betleem, locul unde S-a născut Mântuitorul Isus. La intrarea Bisericii Nașterii lui Isus este o ușă la intrare (vezi imagine) care nu-ți permite să intri înlăuntru decât dacă te pleci suficient ca să nu te lovești. Ceea ce este interesant este că doar intri pe ea, și ieși pe o alta.

Am înțeles aici că, în fața Celui care S-a Întrupat în lumea noastră, toate capetele, încoronate sau nu, trebuie să se plece în semn de respect în fața Împăratului venit din Cer. Pavel ne spune că vine vremea când, înaintea Cristosului Înviat din morți, orice genunchi se va pleca și va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Cristos este Domnul.

De fapt va fi un exercițiu etern. Pentru totdeauna ne vom aduce aminte de Întruparea Sa în lume prin care ne-a adus harul și adevărul, și de asemenea, nu vom uita Învierea lui Isus prin care ne-a adus mântuirea și răscumpărarea.

Vrednic este Mielul să primească lauda, slava și cinstea! Amin.

Categorii:Uncategorized

Grădina unde a plâns Isus

Isus a plâns. Da, Scriptura spune că a plâns de câteva ori. Plânsul Lui n-a fost unul al disperări, al temerilor, ci mai degrabă a plâns pentru oameni. Pentru toți oamenii. Vedem din evanghelii că Isus a plâns în Betania, la portile Ierusalimului și aici în grădina Ghețimani. Nu doar momentele lacrimilor Sale au fost diferite, ci și motivele pentru care a plâns Isus au fost altele.

Plânsul din Betania a fost un plâns al compasiunii pentru cei ce-și plâng morții, cei care au experimentat durerea despărțirii de cei dragi. Lacrimile vărsate la porțile Ierusalimului au fost pentru Israel ca națiune. Venise la ai Săi, iar ei nu L-au vrut. Plânsul lui Isus avea în vedere ceea ce era în inima oamenilor din cetate și nu pe buzele lor atunci când îL aclamau. Știa ce urmează pentru ei, și a plâns.

În schimb, aici în Ghețimani, Isus a plâns mult, însoțind lacrimile cu strigăte mari. A fost ceva teribil. Ce a strigat acolo? Nu știm. Știm o parte din rugăciunea redată de ucenicii Săi. Plânsul din grădină a fost pentru lumea întreagă, pentru nenorocirea pe care a adus-o păcatul. Cred că strigătul din noaptea aceea a fost nu doar un strigăt al durerii lăuntrice, ci și un strigăt al biruinței depline. Isus n-a capitulat în fața paharului pe care trebuia să-l bea, S-a supus în ascultare deplină de Tatăl, deși asta i-a adus moartea.

Mesajul Celui viu este acesta: De ce plângi?

Categorii:Uncategorized

Pregătirea credinței-Vegherea

Categorii:Uncategorized

Vorbe

9 aprilie 2020 2 comentarii

Cele mai multe daruri duhovnicești amintite în 1 Cor.12 sunt manifestări ale Duhului Sfânt prin vorbirea omului. Avem daruri sub formă de cuvinte: de înțelepciune, de cunoștință, de deosebire între duhuri, cuvinte de credință, cuvinte profetice, în altă limbă, și de tălmăcire a limbilor. Uimitor! Cele mai multe lucruri prin care se zidește o Biserică vin prin cuvintele primite de un om direct de la Duhul Sfânt, care împarte darurile Sale după cum voiește El! Scopul Lui este să zidească Biserica prin intermediul cuvintelor pline de putere pe care le inspiră celor care au primit daruri de la EL.

Din nefericire nu toate cuvintele pe care le auzim între frați sunt venite de la Duhul Sfânt, măcar că unii dintre ei invocă o rugăciune preliminară atunci când revarsă spre alți un iureș de vorbe. Ar trebui să ne aducem aminte de Petru care a primit o lecție de la Învățătorul Său, Isus, care i-a spus: Cuvintele acestea nu vin de la Tatăl, ci de la diavolul. Ce a învățat de aici? Că este bine să analizezi gândurile care îți vin la un moment dat și să vezi dacă vin de sus, de la Părintele luminilor în care nu este schimbare, sau din alte surse.

Pentru apostolul Pavel, cuvintele pot zidi sufletele credincioșilor, sau pot roade ca și cangrena în lăuntrul unui om. Cuvinte avem, sunt la discreție, discernere spirituală ne trebuie, iar asta vine doar de la Duhul Sfânt. Realizăm mai mult ca oricând că, nu este importat doar ceea ce spunem, ci și ceea ce ascultăm. Una e să ai în inimă cuvinte de la Duhul Sfânt, și alta e să primești cuvinte care îți rod credința.

Categorii:Uncategorized

Fii răbdător

Categorii:Uncategorized

Format în odăiță

Categorii:Uncategorized